Нийслэлийн Ерөнхий боловсролын
Лаборатори 44-р сургууль

Захирлын мэндчилгээ