Нийслэлийн Ерөнхий боловсролын
Лаборатори 44-р сургууль

Бидний тухай

Алсын хараа, зорилго зорилт

Алсын хараа
Бие даан ажиллах амьдрах чадвартай ,хөгжсөн, төлөвшсөн, авъяас чадвараа хөгжүүлдэг хүмүүнлэг эрүүл монгол хүүхэд бий болгоно.
Эрхэм зорилго
Хүүхэд нэг бүрийн хөгжлийг дэмжсэн чадварлаг багштай хүүхдэд ээлтэй сургууль болох.
Уриа
Аз жаргалтайгаар сурч хамтдаа хөгжицгөөе.